عطاری رضا

لوگو فروشگاه عطاری رضا در 100

عطاری رضا

فروش انواع گیاهان و داروهای گیاهی، ادویه جات، عرقیات و...

آدرس شعبه ۱: اهواز - کوی طالقانی. خیابان۵. عطاری رضا
آدرس شعبه ۲: امانیه. انتهای خیابان دز شرقی. بازارچه ساحلی امانیه. عطاری رضا
شروع از: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
موبایل: ۰۹۱۶۵۱۴۷۵۴۵
تلفن: ۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰

عطاری رضا

فروش انواع گیاهان و داروهای گیاهی، ادویه جات، عرقیات و...
موبایل: ۰۹۱۶۵۱۴۷۵۴۵
تلفن: ۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰
آدرس شعبه ۱: اهواز - کوی طالقانی. خیابان۵. عطاری رضا
آدرس شعبه ۲: اهواز - امانیه. انتهای خیابان دز شرقی. بازارچه ساحلی امانیه. عطاری رضا

علاقه محبوب
0