بنگاه پارسیان

لوگو فروشگاه بنگاه پارسیان در 100

بنگاه پارسیان

املاک صنعتی پارسیان، خرید فروش رهن اجاره، منطقه صنعتی اتحاد

آدرس:  تهران، تهرانپارس شرقی - جاده دماوند، خیابان سازمان آب، مابین خ خورشید و ۴ غربی سازمان آب، پ ۲/۵، املاک صنعتی پارسیان
شروع از: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
موبایل: ۰۹۱۲۳۱۰۲۰۸۳
تلفن: ۰۲۱۷۷۳۴۰۹۹۱

بنگاه پارسیان

املاک صنعتی پارسیان، خرید فروش رهن اجاره، منطقه صنعتی اتحاد
موبایل: ۰۹۱۲۳۱۰۲۰۸۳
تلفن: ۰۲۱۷۷۳۴۰۹۹۱
آدرس:  تهران - جاده دماوند، خیابان سازمان آب، مابین خ خورشید و ۴ غربی سازمان آب، پ ۲/۵، املاک صنعتی پارسیان

علاقه محبوب
0