آرکا فرش

لوگو فروشگاه آرکا فرش در 100

آرکا فرش

اولین تولید کننده فرش دستباف ابداعی به شکل سبد، سماور و کوزه

آدرس شعبه ۱: تهران - فاز ۳، بلوک ای ۱، جنب ورودی ۳
آدرس شعبه ۲: تبریز جاده آذرشهر شهرک قاضی جهان کوچه فرهنگ پلاک ۲۰
آدرس شعبه ۳: شیراز قصرالدشت، جنب امام زاده عبدالله، بعد از نانوایی، پلاک ۳۴
آدرس شعبه ۴: اهواز کوی نفت، خیابان دوم، پلاک ۱۳۲
شروع از: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
موبایل: ۰۹۱۰۶۴۶۳۱۱۵
تلفن: ۰۲۱۴۴۶۶۰۹۵۰

آرکا فرش

اولین تولید کننده فرش دستباف ابداعی به شکل سبد، سماور و کوزه
موبایل: ۰۹۱۰۶۴۶۳۱۱۵
تلفن: ۰۲۱۴۴۶۶۰۹۵۰
آدرس شعبه ۱: تهران - فاز ۳، بلوک ای ۱، جنب ورودی ۳
آدرس شعبه ۲: تهران - تبریز جاده آذرشهر شهرک قاضی جهان کوچه فرهنگ پلاک ۲۰
آدرس شعبه ۳: تهران - شیراز قصرالدشت، جنب امام زاده عبدالله، بعد از نانوایی، پلاک ۳۴
آدرس شعبه ۴: تهران - اهواز کوی نفت، خیابان دوم، پلاک ۱۳۲

علاقه محبوب
0