آرتمیا طلای نمکی

لوگو فروشگاه آرتمیا طلای نمکی در 100

آرتمیا طلای نمکی

عرضه انواع غذاهی زنده آرتمیا، فیتوپلانگتون، زئوپلانکتون، دافنی

آدرس:  قزوین، راه آهن - خ راه آهن، پلاک ۱۴۹
شروع از: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
موبایل: ۰۹۰۳۵۲۰۵۱۴۳
تلفن: ۰۲۸۳۳۵۵۲۸۳۱

آرتمیا طلای نمکی

عرضه انواع غذاهی زنده آرتمیا، فیتوپلانگتون، زئوپلانکتون، دافنی
موبایل: ۰۹۰۳۵۲۰۵۱۴۳
تلفن: ۰۲۸۳۳۵۵۲۸۳۱
آدرس:  قزوین - خ راه آهن، پلاک ۱۴۹

علاقه محبوب
0