گروه آسیافوم

لوگو فروشگاه گروه آسیافوم در 100

گروه آسیافوم

تولید و پخش انواع کفپوش تاتامی، کفپوش گرانول، فوم

آدرس:  تهران، مولوی - کارخانه کرج مشکین دشت، انبارکالا تهران چهارراه مولوی
شروع از: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
موبایل: ۰۹۱۰۰۱۶۰۶۰۱

گروه آسیافوم

تولید و پخش انواع کفپوش تاتامی، کفپوش گرانول، فوم
موبایل: ۰۹۱۰۰۱۶۰۶۰۱
آدرس:  تهران - کارخانه کرج مشکین دشت، انبارکالا تهران چهارراه مولوی

علاقه محبوب
0