برزگر استور

لوگو فروشگاه برزگر استور در 100

برزگر استور

فروش سم، کود، بذر و خاک باغچه و گلدون، مشاوره بخش کشاورزی

آدرس:  قائم شهر، خیابان کوچکسرا - خیابان مرحوم علی محمودی، موسسه کشاورزی برزگر
شروع از: ۱۳۹۶/۰۸/۱۲
موبایل: ۰۹۰۳۹۰۶۲۲۸۱
تلفن: ۰۱۱۴۲۲۶۷۸۰۵

برزگر استور

فروش سم، کود، بذر و خاک باغچه و گلدون، مشاوره بخش کشاورزی
موبایل: ۰۹۰۳۹۰۶۲۲۸۱
تلفن: ۰۱۱۴۲۲۶۷۸۰۵
آدرس:  قائم شهر - خیابان مرحوم علی محمودی، موسسه کشاورزی برزگر

علاقه محبوب
0
ورمی کمپوست دو کیلوگرمی در 100 - عکس کوچک

8,000 تومان

ورمی کمپوست دو کیلوگرمی

49 روز قبل
فروشگاه
کوکو پلاس بسته نایلونی 2 کیلوگرمی   در 100 - عکس کوچک

70,000 تومان

کوکو پلاس بسته نایلونی 2 کیلوگرمی

69 روز قبل
فروشگاه
خاک مخصوص کاکتوس  در 100 - عکس کوچک

2,500 تومان

خاک مخصوص کاکتوس

کوچکسرا
74 روز قبل
فروشگاه