گروه صنعتی بیات

لوگو فروشگاه گروه صنعتی بیات در 100

گروه صنعتی بیات

فروش و تولید تجهیزات شهربازی، خانه کودک و انواع تکان دهنده

آدرس:  تهران، شهر قدس - کیلومتر ۲۰ جاده قدیم کرج، شهربازی عرش شادی، نمایشگاه دایمی گروه صنعتی بیات
شروع از: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
موبایل: ۰۹۱۰۰۵۰۰۰۷۵
تلفن: ۰۲۱۴۴۴۹۹۵۵۹

گروه صنعتی بیات

فروش و تولید تجهیزات شهربازی، خانه کودک و انواع تکان دهنده
موبایل: ۰۹۱۰۰۵۰۰۰۷۵
تلفن: ۰۲۱۴۴۴۹۹۵۵۹
آدرس:  تهران - کیلومتر ۲۰ جاده قدیم کرج، شهربازی عرش شادی، نمایشگاه دایمی گروه صنعتی بیات

علاقه محبوب
0