شورینی آیدا

لوگو فروشگاه شورینی آیدا در 100

شورینی آیدا

مرکز تهیه غذاهای فانتزی و فینگرفود

آدرس:  شیراز - بلوار استقلال، خیابان باغ حوض، مجتمع تجاری مسکونی مادر
شروع از: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
موبایل: ۰۹۱۷۷۱۱۱۳۹۵
تلفن: ۰۷۱۳۸۳۱۱۱۴۵

شورینی آیدا

مرکز تهیه غذاهای فانتزی و فینگرفود
موبایل: ۰۹۱۷۷۱۱۱۳۹۵
تلفن: ۰۷۱۳۸۳۱۱۱۴۵
آدرس:  شیراز - بلوار استقلال، خیابان باغ حوض، مجتمع تجاری مسکونی مادر

علاقه محبوب
0