کلینیک چاقی

لوگو فروشگاه کلینیک چاقی  در 100

کلینیک چاقی

زیر نظر کادر تخصصی روان شناس بالینی متخصص تغذیه پزشکی، ورزشی

آدرس:  تهران، یوسف‌آباد - خيابان ۲۳ جنب پارك شفق، كلينيك بيمارستان محب كوثر
شروع از: ۱۳۹۶/۰۶/۱۸
موبایل: ۰۹۱۲۲۵۶۴۲۹۸
تلفن: ۰۲۱۸۸۲۸۶۱۵۰

کلینیک چاقی

زیر نظر کادر تخصصی روان شناس بالینی متخصص تغذیه پزشکی، ورزشی
موبایل: ۰۹۱۲۲۵۶۴۲۹۸
تلفن: ۰۲۱۸۸۲۸۶۱۵۰
آدرس:  تهران - خيابان ۲۳ جنب پارك شفق، كلينيك بيمارستان محب كوثر

علاقه محبوب
0