کلد سنتر ایران

لوگو فروشگاه کلد سنتر ایران  در 100 منقضی شده

کلد سنتر ایران

صنایع برودتی کلدسنتر ارائه کننده انواع یخچالهای صنعتی

آدرس شعبه ۱: کرج - بعد از پل فردیس، انتهای پل سرحد آباد، صنایع برودتی کلدسنتر
آدرس شعبه ۲: گرگان، گنبد، صنایع برودتی کلدسنتر
شروع از: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
موبایل: عدم تمدید!
حذف مالکیت آدرس اختصاصی فروشگاه، ۳۹ روز دیگر

کلد سنتر ایران

صنایع برودتی کلدسنتر ارائه کننده انواع یخچالهای صنعتی
موبایل: عدم تمدید!
حذف مالکیت آدرس اختصاصی فروشگاه، ۳۹ روز دیگر
آدرس شعبه ۱: کرج - بعد از پل فردیس، انتهای پل سرحد آباد، صنایع برودتی کلدسنتر
آدرس شعبه ۲: کرج - گرگان، گنبد، صنایع برودتی کلدسنتر

علاقه محبوب
0