کلد سنتر ایران

لوگو فروشگاه کلد سنتر ایران  در 100

کلد سنتر ایران

صنایع برودتی کلدسنتر ارائه کننده انواع یخچالهای صنعتی

آدرس شعبه ۱: کرج - بعد از پل فردیس، انتهای پل سرحد آباد، صنایع برودتی کلدسنتر
آدرس شعبه ۲: گرگان، گنبد، صنایع برودتی کلدسنتر
شروع از: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
موبایل: ۰۹۱۹۸۸۳۶۹۸۷
تلفن: ۰۲۶۳۲۵۳۷۷۸۳

کلد سنتر ایران

صنایع برودتی کلدسنتر ارائه کننده انواع یخچالهای صنعتی
موبایل: ۰۹۱۹۸۸۳۶۹۸۷
تلفن: ۰۲۶۳۲۵۳۷۷۸۳
آدرس شعبه ۱: کرج - بعد از پل فردیس، انتهای پل سرحد آباد، صنایع برودتی کلدسنتر
آدرس شعبه ۲: کرج - گرگان، گنبد، صنایع برودتی کلدسنتر

علاقه محبوب
0