تعمیر الکترونیک

لوگو فروشگاه تعمیر الکترونیک در 100

تعمیر الکترونیک

تعمیر ال ای دی و ال سی دی

آدرس:  شیراز - چهارراه خیرات، روبروی سینما شیراز(کاپری سابق)
شروع از: ۱۳۹۶/۰۷/۲۱
موبایل: ۰۹۱۷۸۰۶۰۸۲۹
تلفن: ۰۷۱۳۲۷۲۳۹۵۶

تعمیر الکترونیک

تعمیر ال ای دی و ال سی دی
موبایل: ۰۹۱۷۸۰۶۰۸۲۹
تلفن: ۰۷۱۳۲۷۲۳۹۵۶
آدرس:  شیراز - چهارراه خیرات، روبروی سینما شیراز(کاپری سابق)

علاقه محبوب
0