خدمات در ارتفاع

لوگو فروشگاه خدمات در ارتفاع در 100

خدمات در ارتفاع

خدمات در ارتفاع و کار با طناب بدون داربست و کلایمر

آدرس:  تبریز، آبرسان - پاساژ مهدیه طبقه ۳ واحد ۲
شروع از: ۱۳۹۶/۰۹/۰۶
موبایل: ۰۹۱۰۶۳۱۵۰۳۷

خدمات در ارتفاع

خدمات در ارتفاع و کار با طناب بدون داربست و کلایمر
موبایل: ۰۹۱۰۶۳۱۵۰۳۷
آدرس:  تبریز - پاساژ مهدیه طبقه ۳ واحد ۲

علاقه محبوب
0