تجهیزات پزشکی

لوگو فروشگاه تجهیزات پزشکی در 100

تجهیزات پزشکی

فروش تجهیزات پزشکی، لاغری،حذف تاتو و موهای زائد

آدرس:  شیراز - خيابان سرباز،ساختمان ساحل،طبقه ۶،واحد ۲۴
شروع از: ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
موبایل: عدم تمدید زمان نمایش!
۱۰۰.ir/etemadi
زمان آزادسازی آدرس اختصاصی: ۴۵ روز دیگر

تجهیزات پزشکی

فروش تجهیزات پزشکی، لاغری،حذف تاتو و موهای زائد
موبایل: عدم تمدید زمان نمایش!
۱۰۰.ir/etemadi
زمان آزادسازی آدرس اختصاصی: ۴۵ روز دیگر
آدرس:  شیراز - خيابان سرباز،ساختمان ساحل،طبقه ۶،واحد ۲۴

علاقه محبوب
0