خدمات فنی فجر

لوگو فروشگاه خدمات فنی فجر در 100

خدمات فنی فجر

تعمیر انواع لوازم برقی الکترونیکی

آدرس:  اصفهان، پروین - خیابان تالار، چهارراه تالار، خیابان قدس شرقی
شروع از: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
موبایل: ۰۹۱۳۲۲۹۱۰۶۹
تلفن: ۰۳۱۳۲۳۱۵۳۸۱

خدمات فنی فجر

تعمیر انواع لوازم برقی الکترونیکی
موبایل: ۰۹۱۳۲۲۹۱۰۶۹
تلفن: ۰۳۱۳۲۳۱۵۳۸۱
آدرس:  اصفهان - خیابان تالار، چهارراه تالار، خیابان قدس شرقی

علاقه محبوب
0