غذای آسان ثامن

لوگو فروشگاه غذای آسان ثامن در 100

غذای آسان ثامن

انواع سبزیجات تازه، خردشده و خشک تحویل رایگان سراسر تهران

آدرس شعبه ۱: تهران - شاهدشهر، بلوار شهدا، اول خ شهید رجایی
آدرس شعبه ۲: شهریار، شاهدشهر، خ فلسطین، شماره ۶۸
شروع از: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
موبایل: ۰۹۱۲۴۸۵۱۹۲۰
تلفن: ۶۵۴۴۸۰۸۲

غذای آسان ثامن

انواع سبزیجات تازه، خردشده و خشک تحویل رایگان سراسر تهران
موبایل: ۰۹۱۲۴۸۵۱۹۲۰
تلفن: ۶۵۴۴۸۰۸۲
آدرس شعبه ۱: تهران - شاهدشهر، بلوار شهدا، اول خ شهید رجایی
آدرس شعبه ۲: تهران - شهریار، شاهدشهر، خ فلسطین، شماره ۶۸

علاقه محبوب
0