دفتر فنی حامی

لوگو فروشگاه دفتر فنی حامی در 100

دفتر فنی حامی

سیم پیچی و تعمیرات لوازم خانگی، سرمایشی و گرمایشی، امور ساختمانی

آدرس:  اسلامشهر - خ مهدیه، بین کوچه ۲۱ و ۲۳
شروع از: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
موبایل: ۰۹۱۲۱۰۷۹۷۵۴
تلفن: ۰۲۱۵۶۱۴۲۹۲۷

دفتر فنی حامی

سیم پیچی و تعمیرات لوازم خانگی، سرمایشی و گرمایشی، امور ساختمانی
موبایل: ۰۹۱۲۱۰۷۹۷۵۴
تلفن: ۰۲۱۵۶۱۴۲۹۲۷
آدرس:  اسلامشهر - خ مهدیه، بین کوچه ۲۱ و ۲۳

علاقه محبوب
0