حصیربافی سپهر

لوگو فروشگاه حصیربافی سپهر در 100 منقضی شده

حصیربافی سپهر

تولید و عرضه مستقیم محصولات حصیری از روستای ملی حصیر کشور

آدرس:  رشت - خمام، فشتکه، ابتدای بن بست سپهر
شروع از: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
موبایل: عدم تمدید!
حذف مالکیت آدرس اختصاصی فروشگاه، ۳۸ روز دیگر

حصیربافی سپهر

تولید و عرضه مستقیم محصولات حصیری از روستای ملی حصیر کشور
موبایل: عدم تمدید!
حذف مالکیت آدرس اختصاصی فروشگاه، ۳۸ روز دیگر
آدرس:  رشت - خمام، فشتکه، ابتدای بن بست سپهر

علاقه محبوب
0