JeddiCO

لوگو فروشگاه JeddiCO در 100

JeddiCO

تجهیزات آشپزخانه های تجاری، کافی شاپ ، بستنی و آبمیوه

آدرس شعبه ۱: تهران - جاده امام رضا، شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران ، میدان کوثر، خ لاله، پ ۱۱۰۷
آدرس شعبه ۲: رشت - ابتدای بلوار امام رضا، روبروی ترمینال خط کناره، فروشگاه بزرگ تهران صنعت
شروع از: ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
موبایل: ۰۹۱۲۵۹۶۷۷۸۹
تلفن: ۰۲۱۳۳۲۸۳۳۱۰

JeddiCO

تجهیزات آشپزخانه های تجاری، کافی شاپ ، بستنی و آبمیوه
موبایل: ۰۹۱۲۵۹۶۷۷۸۹
تلفن: ۰۲۱۳۳۲۸۳۳۱۰
آدرس شعبه ۱: تهران - جاده امام رضا، شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران ، میدان کوثر، خ لاله، پ ۱۱۰۷
آدرس شعبه ۲: تهران - رشت - ابتدای بلوار امام رضا، روبروی ترمینال خط کناره، فروشگاه بزرگ تهران صنعت

علاقه محبوب
0