کالا برق رمضانی

لوگو فروشگاه کالا برق رمضانی در 100

کالا برق رمضانی

فروش عمده و تک لامپ و تجهیزات الکتریکی و انواع بخاری های برقی

آدرس:  کرج - ۴۵متری گلشهر، خیابان ابوذر، ابتدای کوچه مفتح
شروع از: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
موبایل: ۰۹۱۲۶۱۹۵۵۸۲
تلفن: ۰۲۶۳۴۵۷۸۹۷۹

کالا برق رمضانی

فروش عمده و تک لامپ و تجهیزات الکتریکی و انواع بخاری های برقی
موبایل: ۰۹۱۲۶۱۹۵۵۸۲
تلفن: ۰۲۶۳۴۵۷۸۹۷۹
آدرس:  کرج - ۴۵متری گلشهر، خیابان ابوذر، ابتدای کوچه مفتح

علاقه محبوب
0