خدماتی شکوفایی

لوگو فروشگاه خدماتی شکوفایی در 100

خدماتی شکوفایی

مراقب کودک، مراقب سالمند، مراقب بیمار، پرستاری در منزل، تنظیفات

آدرس شعبه ۱: شیراز - شهرک گلستان، ابتدای بلوار علامه امینی مجتمع تجاري شيراز آتيه پشت بانک صادرات
آدرس شعبه ۲: خیابان ملاصدرا نبش کوچه ۴ مجتمع پزشکی ملاصدرا طبقه ۴
شروع از: ۱۳۹۶/۰۶/۱۸
موبایل: ۰۹۰۳۹۴۰۷۰۷۱
تلفن: ۰۷۱۳۶۴۷۲۷۹۰

خدماتی شکوفایی

مراقب کودک، مراقب سالمند، مراقب بیمار، پرستاری در منزل، تنظیفات
موبایل: ۰۹۰۳۹۴۰۷۰۷۱
تلفن: ۰۷۱۳۶۴۷۲۷۹۰
آدرس شعبه ۱: شیراز - شهرک گلستان، ابتدای بلوار علامه امینی مجتمع تجاري شيراز آتيه پشت بانک صادرات
آدرس شعبه ۲: شیراز - خیابان ملاصدرا نبش کوچه ۴ مجتمع پزشکی ملاصدرا طبقه ۴

علاقه محبوب
0