کیمیـاکالا

لوگو فروشگاه کیمیـاکالا در 100

کیمیـاکالا

مرکز پخش و توزیع لوله و اتصالات پلى اتیلن، آبیارى قطره اى

آدرس:  تهران - خيام شمالى، روبروى پاركشهر، ك روحى، ساختمان رضايى، طبقه اول
شروع از: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
موبایل: ۰۹۱۲۴۰۱۵۲۹۹
تلفن: ۰۲۱۳۳۹۹۹۴۱۲

کیمیـاکالا

مرکز پخش و توزیع لوله و اتصالات پلى اتیلن، آبیارى قطره اى
موبایل: ۰۹۱۲۴۰۱۵۲۹۹
تلفن: ۰۲۱۳۳۹۹۹۴۱۲
آدرس:  تهران - خيام شمالى، روبروى پاركشهر، ك روحى، ساختمان رضايى، طبقه اول

علاقه محبوب
0
اتصالات ساختمانى، آبیارى قطره اى، لوله و اتصالات  در 100 - عکس کوچک

توافقی

اتصالات ساختمانى، آبیارى قطره اى، لوله و اتصالات

بازار
آرشیو
فروشگاه