شرکت بازرگانی لقایی

لوگو فروشگاه شرکت بازرگانی لقایی در 100

شرکت بازرگانی لقایی

مجموعه فروشگاه های اینترنتی کالا با قیمت های مناسب

آدرس شعبه ۱: تهران - خ طالقاني، خ فريمان، کوچه ملک، پ ۱۶ ، واحد ۲ / بازرگانی لقایی : Google Search
آدرس شعبه ۲: زنجان، خ دلجویی، پ ۲۱/۲، واحد ۲
آدرس شعبه ۳: مشهد، اداره پست مرکزی خراسان رضوی، طبقه دوم
شروع از: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
موبایل: ۰۹۱۲۴۵۷۶۳۲۹
تلفن: ۰۲۱۶۶۴۶۵۱۲۴

شرکت بازرگانی لقایی

مجموعه فروشگاه های اینترنتی کالا با قیمت های مناسب
موبایل: ۰۹۱۲۴۵۷۶۳۲۹
تلفن: ۰۲۱۶۶۴۶۵۱۲۴
آدرس شعبه ۱: تهران - خ طالقاني، خ فريمان، کوچه ملک، پ ۱۶ ، واحد ۲ / بازرگانی لقایی : Google Search
آدرس شعبه ۲: تهران - زنجان، خ دلجویی، پ ۲۱/۲، واحد ۲
آدرس شعبه ۳: تهران - مشهد، اداره پست مرکزی خراسان رضوی، طبقه دوم

علاقه محبوب
0