ماهی بوشهر

لوگو فروشگاه ماهی بوشهر در 100

ماهی بوشهر

پخش عمده و جزیی ماهی و سایر آبزیان تازه بوشهر در سراسر ایران

آدرس:  بوشهر، شهدا - خ طالقانی، خ لیان شرقی، بازار ماهی فروشان
شروع از: ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
موبایل: ۰۹۱۰۸۳۴۹۶۳۰
تلفن: ۰۷۷۳۳۳۳۷۹۸۱

ماهی بوشهر

پخش عمده و جزیی ماهی و سایر آبزیان تازه بوشهر در سراسر ایران
موبایل: ۰۹۱۰۸۳۴۹۶۳۰
تلفن: ۰۷۷۳۳۳۳۷۹۸۱
آدرس:  بوشهر - خ طالقانی، خ لیان شرقی، بازار ماهی فروشان

علاقه محبوب
0