سالن ماندلا

لوگو فروشگاه سالن ماندلا در 100

سالن ماندلا

خدمات اصلاح، پیرایش، پوست، ویتامینه، پاکسازی پوست و کراتینه

آدرس:  تهران، جردن - بلوار گلشهر
شروع از: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
موبایل: ۰۹۱۲۱۰۲۵۹۰۰
تلفن: ۰۲۱۲۶۲۳۲۱۱۷

سالن ماندلا

خدمات اصلاح، پیرایش، پوست، ویتامینه، پاکسازی پوست و کراتینه
موبایل: ۰۹۱۲۱۰۲۵۹۰۰
تلفن: ۰۲۱۲۶۲۳۲۱۱۷
آدرس:  تهران - بلوار گلشهر

علاقه محبوب
0