مرکزآموزش ماورا

لوگو فروشگاه مرکزآموزش ماورا در 100

مرکزآموزش ماورا

مجری دوره های آموزشی فنی و مهندسی و کشاورزی ویژه اشتغال

آدرس:  اهواز - اول نادری، نبش ۲۴ متری، روبروی پاساژ قیصریه صدف، آموزشگاه نت ویژن
شروع از: ۱۳۹۶/۰۶/۱۸
موبایل: ۰۹۳۰۵۰۴۲۷۴۲

مرکزآموزش ماورا

مجری دوره های آموزشی فنی و مهندسی و کشاورزی ویژه اشتغال
موبایل: ۰۹۳۰۵۰۴۲۷۴۲
آدرس:  اهواز - اول نادری، نبش ۲۴ متری، روبروی پاساژ قیصریه صدف، آموزشگاه نت ویژن

علاقه محبوب
0