ممتاز پلاست

لوگو فروشگاه ممتاز پلاست در 100

ممتاز پلاست

تولید و فروش عمده سبد پلاستیکی میوه جات

آدرس:  ارومیه - سلماس هفتوان، جنب قصابی رسول، دفتر فروش محصولات ممتاز پلاست سلماس
شروع از: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
موبایل: ۰۹۱۴۳۴۰۵۰۴۸
تلفن: ۰۹۰۱۸۴۱۸۵۴۳

ممتاز پلاست

تولید و فروش عمده سبد پلاستیکی میوه جات
موبایل: ۰۹۱۴۳۴۰۵۰۴۸
تلفن: ۰۹۰۱۸۴۱۸۵۴۳
آدرس:  ارومیه - سلماس هفتوان، جنب قصابی رسول، دفتر فروش محصولات ممتاز پلاست سلماس

علاقه محبوب
0