مسکن سبز پونکی

لوگو فروشگاه مسکن سبز پونکی در 100

مسکن سبز پونکی

خرید و فروش رهن، اجاره مشارکت در ساخت و اخذ کد رهگیری

آدرس:  تهران، پونک - بالاتر از پونک، نبش ک ۱۹، روبروی بانک سامان، مسکن خانه سبز
شروع از: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
موبایل: ۰۹۱۲۹۵۱۹۲۸۳
تلفن: ۰۲۱۴۴۴۲۲۶۸۳

مسکن سبز پونکی

خرید و فروش رهن، اجاره مشارکت در ساخت و اخذ کد رهگیری
موبایل: ۰۹۱۲۹۵۱۹۲۸۳
تلفن: ۰۲۱۴۴۴۲۲۶۸۳
آدرس:  تهران - بالاتر از پونک، نبش ک ۱۹، روبروی بانک سامان، مسکن خانه سبز

علاقه محبوب
0