مسکن خانه سبز

لوگو فروشگاه مسکن خانه سبز در 100

مسکن خانه سبز

خرید و فروش، رهن اجاره، مشارکت درساخت، اخذ کد رهگیری

آدرس:  تهران، پونک - بالاتر از پونک، نبش کوچه۱۹، روبروی بانک سامان، مسکن خانه سبز
شروع از: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
موبایل: ۰۹۲۲۸۴۷۰۸۷۳
تلفن: ۰۲۱۴۴۴۳۹۴۰۸

مسکن خانه سبز

خرید و فروش، رهن اجاره، مشارکت درساخت، اخذ کد رهگیری
موبایل: ۰۹۲۲۸۴۷۰۸۷۳
تلفن: ۰۲۱۴۴۴۳۹۴۰۸
آدرس:  تهران - بالاتر از پونک، نبش کوچه۱۹، روبروی بانک سامان، مسکن خانه سبز

علاقه محبوب
0