صنایع لبنی نوبر

لوگو فروشگاه صنایع لبنی نوبر در 100

صنایع لبنی نوبر

پخش انواع پنیر حلب ۱۳، سطل ۱۰ و ۸، پنیر خامه و سفید ۲۵۰، خامه ۱۲۵ و ۲۰۰

آدرس:  کرمان - خ سرباز، بین ۱۶/۱۸
شروع از: ۱۳۹۷/۰۸/۱۸
موبایل: ۰۹۱۶۴۲۴۹۵۸۱
تلفن: ۰۳۴۳۳۳۱۲۷۷۲

صنایع لبنی نوبر

پخش انواع پنیر حلب ۱۳، سطل ۱۰ و ۸، پنیر خامه و سفید ۲۵۰، خامه ۱۲۵ و ۲۰۰
موبایل: ۰۹۱۶۴۲۴۹۵۸۱
تلفن: ۰۳۴۳۳۳۱۲۷۷۲
آدرس:  کرمان - خ سرباز، بین ۱۶/۱۸

علاقه محبوب
0