موبایل امید

لوگو فروشگاه موبایل امید در 100

موبایل امید

مرکز فروش انواع لوازم جانبی روز موبایل

آدرس:  تبریز، قره آغاج - آدرس: خیابان توحید(مابین چهارراه قره آغاج و چهارراه گجیل)جنب کلید  سازی زهتاب و قلیان فروشان،پایین تر از ایستگاه اتوبوس،شعبه لوازم جانبی امید
شروع از: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
موبایل: ۰۹۱۰۶۲۵۵۶۷۹
تلفن: ۳۲۸۴۸۰۹۴

موبایل امید

مرکز فروش انواع لوازم جانبی روز موبایل
موبایل: ۰۹۱۰۶۲۵۵۶۷۹
تلفن: ۳۲۸۴۸۰۹۴
آدرس:  تبریز - آدرس: خیابان توحید(مابین چهارراه قره آغاج و چهارراه گجیل)جنب کلید  سازی زهتاب و قلیان فروشان،پایین تر از ایستگاه اتوبوس،شعبه لوازم جانبی امید

علاقه محبوب
0