پاکور صنعت

لوگو فروشگاه پاکور صنعت در 100

پاکور صنعت

تولید کننده قطعات خودر گیج هـرزگرد کاور تسمه تایم ....

آدرس:  تهران، رباط کریم - شهر صنعتي پرند
شروع از: ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
موبایل: ۰۹۱۲۱۷۹۵۷۱۴
تلفن: ۰۲۱۵۶۲۱۷۲۳۲

پاکور صنعت

تولید کننده قطعات خودر گیج هـرزگرد کاور تسمه تایم ....
موبایل: ۰۹۱۲۱۷۹۵۷۱۴
تلفن: ۰۲۱۵۶۲۱۷۲۳۲
آدرس:  تهران - شهر صنعتي پرند

علاقه محبوب
0