پارسیان صنعت

لوگو فروشگاه پارسیان صنعت در 100

پارسیان صنعت

تولید و پخش تمامیه تجهیزات آشپزخانه صنعتی

آدرس:  تهران، پامنار - خ مصطفی خمینی، چهارراه سرچشمه، مجتمع تجاری کبیر، همکف، پ ۲۱
شروع از: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۷۶۸۸۷
تلفن: ۰۲۱۳۳۹۰۷۴۵۴

پارسیان صنعت

تولید و پخش تمامیه تجهیزات آشپزخانه صنعتی
موبایل: ۰۹۱۲۳۹۷۶۸۸۷
تلفن: ۰۲۱۳۳۹۰۷۴۵۴
آدرس:  تهران - خ مصطفی خمینی، چهارراه سرچشمه، مجتمع تجاری کبیر، همکف، پ ۲۱

علاقه محبوب
0
دستگاه برش مرغ در 100 - عکس کوچک

توافقی

دستگاه برش مرغ

پامنار
آرشیو
فروشگاه