پایا الکترونیک

لوگو فروشگاه پایا الکترونیک در 100

پایا الکترونیک

فروش قطعات و تجهیزات الکترونیکی تولید و مونتاژ مدارات چاپی

آدرس:  کرج، شاهین ویلا - بنیاد، ۲۲ بهمن جنوبی
شروع از: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
موبایل: ۰۹۳۷۶۴۶۹۹۳۸

پایا الکترونیک

فروش قطعات و تجهیزات الکترونیکی تولید و مونتاژ مدارات چاپی
موبایل: ۰۹۳۷۶۴۶۹۹۳۸
آدرس:  کرج - بنیاد، ۲۲ بهمن جنوبی

علاقه محبوب
0