پایا الکترونیک

لوگو فروشگاه پایا الکترونیک در 100 منقضی شده

پایا الکترونیک

فروش قطعات و تجهیزات الکترونیکی تولید و مونتاژ مدارات چاپی

آدرس:  کرج، شاهین ویلا - بنیاد، ۲۲ بهمن جنوبی
شروع از: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
موبایل: عدم تمدید!
حذف مالکیت آدرس اختصاصی فروشگاه، ۴۲ روز دیگر

پایا الکترونیک

فروش قطعات و تجهیزات الکترونیکی تولید و مونتاژ مدارات چاپی
موبایل: عدم تمدید!
حذف مالکیت آدرس اختصاصی فروشگاه، ۴۲ روز دیگر
آدرس:  کرج - بنیاد، ۲۲ بهمن جنوبی

علاقه محبوب
0