الکترونیک شاپ

لوگو فروشگاه الکترونیک شاپ در 100

الکترونیک شاپ

فروشگاه تخصصی برق و الکترونیک طراحی مدارات الکترونیکی

آدرس:  تبریز - خ غفاری، کوی قاضی
شروع از: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
موبایل: ۰۹۳۶۸۴۵۶۴۷۳
تلفن: ۰۴۱۳۴۲۲۵۸۱۰

الکترونیک شاپ

فروشگاه تخصصی برق و الکترونیک طراحی مدارات الکترونیکی
موبایل: ۰۹۳۶۸۴۵۶۴۷۳
تلفن: ۰۴۱۳۴۲۲۵۸۱۰
آدرس:  تبریز - خ غفاری، کوی قاضی

علاقه محبوب
0