پوشاک فرخ نژاد

لوگو فروشگاه پوشاک فرخ نژاد در 100

پوشاک فرخ نژاد

تولید و پخش پوشاک زنانه، با کیفیت به ارزان سراهای کل کشور

آدرس:  کرج، گلشهر - سر ۴۵ متری گلشهر، خیابان شهید بهشتی، به سمت عدل حیدر آباد، ک محمدی (هفت تیر قدیم)، جنب تهیه غذا هامون، تولید و پخش پوشاک فرخ نژاد (پرنسس)
شروع از: ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
موبایل: ۰۹۲۱۲۸۵۰۵۸۴
تلفن: ۰۲۶۳۴۵۷۱۷۹۰

پوشاک فرخ نژاد

تولید و پخش پوشاک زنانه، با کیفیت به ارزان سراهای کل کشور
موبایل: ۰۹۲۱۲۸۵۰۵۸۴
تلفن: ۰۲۶۳۴۵۷۱۷۹۰
آدرس:  کرج - سر ۴۵ متری گلشهر، خیابان شهید بهشتی، به سمت عدل حیدر آباد، ک محمدی (هفت تیر قدیم)، جنب تهیه غذا هامون، تولید و پخش پوشاک فرخ نژاد (پرنسس)

علاقه محبوب
0