روتنگران پارسه

لوگو فروشگاه روتنگران پارسه در 100

روتنگران پارسه

بزرگترین تولیدکننده دستگاه جوش پلی اتیلن

آدرس:  تهران، میدان مادر - مجتمع مادر، ط ۱، واحد ۱
شروع از: ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
موبایل: ۰۹۱۲۱۲۴۹۲۳۱
تلفن: ۰۲۶۳۲۷۰۱۰۹۴

روتنگران پارسه

بزرگترین تولیدکننده دستگاه جوش پلی اتیلن
موبایل: ۰۹۱۲۱۲۴۹۲۳۱
تلفن: ۰۲۶۳۲۷۰۱۰۹۴
آدرس:  تهران - مجتمع مادر، ط ۱، واحد ۱

علاقه محبوب
0