یخچال فریدونی

لوگو فروشگاه یخچال فریدونی  در 100

یخچال فریدونی

تولید انواع یخچال صنعتی

آدرس:  اسلامشهر - بعد از محمدیه نرسیده به مهدیه، صنایع برودتی فریدونی، سهام سرما
شروع از: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۵۳۷۱۴
تلفن: ۰۲۱۵۶۱۵۵۰۱۷

یخچال فریدونی

تولید انواع یخچال صنعتی
موبایل: ۰۹۱۰۶۶۵۳۷۱۴
تلفن: ۰۲۱۵۶۱۵۵۰۱۷
آدرس:  اسلامشهر - بعد از محمدیه نرسیده به مهدیه، صنایع برودتی فریدونی، سهام سرما

علاقه محبوب
0