یخچال فریدونی

لوگو فروشگاه یخچال فریدونی  در 100 منقضی شده

یخچال فریدونی

تولید انواع یخچال صنعتی

آدرس:  اسلامشهر - بعد از محمدیه نرسیده به مهدیه، صنایع برودتی فریدونی، سهام سرما
شروع از: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲
موبایل: عدم تمدید!
حذف مالکیت آدرس اختصاصی فروشگاه، ۱۷ روز دیگر

یخچال فریدونی

تولید انواع یخچال صنعتی
موبایل: عدم تمدید!
حذف مالکیت آدرس اختصاصی فروشگاه، ۱۷ روز دیگر
آدرس:  اسلامشهر - بعد از محمدیه نرسیده به مهدیه، صنایع برودتی فریدونی، سهام سرما

علاقه محبوب
0