صنایع پت خراسان

لوگو فروشگاه صنایع پت خراسان در 100

صنایع پت خراسان

تولید وپخش انواع ظروف پت انواع اجناس از ۵ سی سی تا ۱۰ لیتر

آدرس:  مشهد - مطهری جنوبی ۳۲، پ۳۸
شروع از: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
موبایل: ۰۹۱۵۵۵۰۴۸۴۵
تلفن: ۰۵۱۳۷۲۹۴۵۱۲

صنایع پت خراسان

تولید وپخش انواع ظروف پت انواع اجناس از ۵ سی سی تا ۱۰ لیتر
موبایل: ۰۹۱۵۵۵۰۴۸۴۵
تلفن: ۰۵۱۳۷۲۹۴۵۱۲
آدرس:  مشهد - مطهری جنوبی ۳۲، پ۳۸

علاقه محبوب
0