سنه کالا

لوگو فروشگاه سنه کالا در 100

سنه کالا

فروشگاه بزرگ سنه کالا

آدرس:  سنندج، بهاران - منطقه بهاران، محله اردلان، خیابان سعیدی، شرکت پرگاس، ارتباط هیوای آبیدر
شروع از: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
موبایل: ۰۹۲۲۱۳۲۱۶۳۰
تلفن: ۰۸۷۳۳۷۸۶۵۸۶

سنه کالا

فروشگاه بزرگ سنه کالا
موبایل: ۰۹۲۲۱۳۲۱۶۳۰
تلفن: ۰۸۷۳۳۷۸۶۵۸۶
آدرس:  سنندج - منطقه بهاران، محله اردلان، خیابان سعیدی، شرکت پرگاس، ارتباط هیوای آبیدر

علاقه محبوب
0