رستوران طریقت

لوگو فروشگاه رستوران طریقت در 100

رستوران طریقت

رستوران تاریخی طریقت لاله زار آماده پذیرایی از مراسم شماست

آدرس شعبه ۱: تهران - خ لاله زار شمالی، روبروی سینما رودکی پلاک ۳۵۵ تلفن ۳۳۹۹۱۰۵۱ و ۲
آدرس شعبه ۲: بزرگراه رفسنجانی شرق بین سئول و کردستان شهرک فجر جنب مسجد تلفن ۸۸۹۹۸۰۵۰ و ۸۸۲۱۵۴۰۸ و ۰۹
شروع از: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
موبایل: ۰۹۱۲۰۱۸۴۸۵۰
تلفن: ۰۲۱۸۸۹۹۸۰۵۰

رستوران طریقت

رستوران تاریخی طریقت لاله زار آماده پذیرایی از مراسم شماست
موبایل: ۰۹۱۲۰۱۸۴۸۵۰
تلفن: ۰۲۱۸۸۹۹۸۰۵۰
آدرس شعبه ۱: تهران - خ لاله زار شمالی، روبروی سینما رودکی پلاک ۳۵۵ تلفن ۳۳۹۹۱۰۵۱ و ۲
آدرس شعبه ۲: تهران - بزرگراه رفسنجانی شرق بین سئول و کردستان شهرک فجر جنب مسجد تلفن ۸۸۹۹۸۰۵۰ و ۸۸۲۱۵۴۰۸ و ۰۹

علاقه محبوب
0