صنایع برودتی تل

لوگو فروشگاه صنایع برودتی تل در 100 منقضی شده

صنایع برودتی تل

تولید کننده دستگاه های یخساز در ظرفیت های مختلف

آدرس:  تهران، بزرگراه فتح - فتح پنجم، پ ۳۵
شروع از: ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
موبایل: عدم تمدید!
حذف مالکیت آدرس اختصاصی فروشگاه، ۱.۷۰۶۲۴۷۸۸۱۹۴۴۴۴ روز دیگر

صنایع برودتی تل

تولید کننده دستگاه های یخساز در ظرفیت های مختلف
موبایل: عدم تمدید!
حذف مالکیت آدرس اختصاصی فروشگاه، ۱.۷۰۶۲۴۷۸۸۱۹۴۴۴۴ روز دیگر
آدرس:  تهران - فتح پنجم، پ ۳۵

علاقه محبوب
0